Our story

Bắt nguồn từ niềm tin vào Phật giáo Mật tông nói chung và văn hóa Mạn Đà La (Mandala) nói riêng, Kalamantra House được hình thành với sứ mệnh chia sẻ, lan rộng nét đẹp văn hóa Mật Tông Tây Tạng và giá trị giác ngộ sâu xa của nghệ thuật Mạn Đà La.

Kalamantra được cấu thành từ 2 âm tiết:
  • “Kala” trong Kalachakra có nghĩa là Thời Luân – một pháp thiền phức tạp và cao cấp trong Phật giáo Mật tông đồng thời cũng là tên một loại tranh rất phổ biến và đặc trưng trong văn hóa Mật tông: Kalachakra Mandala (tranh Mạn Đà La Thời Luân).
  • Mantra” có nghĩa là Chân Ngôn – tức mật chú, câu thần chú, lời nói huyền nhiệm chứa đựng năng lực siêu nhiên. Trong Phật giáo, Chân ngôn chứa đựng sức mạnh đặc biệt của vũ trụ. Trong Kim Cương Thừa, Mantra Mandala tức Mạn Đà La Chân Ngôn là một loại tranh phổ biến chứa đựng những câu chân ngôn mang đầy sức mạnh tâm linh.
Kalamantra House được đặt ra với ý nghĩa là một ngôi nhà chứa đựng và lan tỏa nét đẹp nghệ thuật của tranh Kalachakra Mandala và Mantra Mandala từ văn hóa Mật tông Tây Tạng.